อาหารจานเดียว อาหารง่ายๆสำหรับคนไทย ที่เรารู้จักกันดี

อาหารจานเดียว คำว่าอาหารจานเดียวนั้นเชื่อว่าคนไทยนั้นรู้จักกันดี อาหารจานเดียวหรืออาหารตามสั่งนั้นก็ค่อนข้างจะมีความหมายเหมือนกัน ในความเข้าใจของคนไทยทุกคน แน่นอนว่าการกินอาหาร หรือเลือกทานอาหารจานเดียวนั้น เราทุกคนก็ต้องการเลือกทานอาหารที่มีครบทุกอย่าง ทั้งโภชนาการ สารอาหารต่างๆ และปริมาณที่ทำให้เรานั้นอิ่มท้องได้ เรามาลองดูกันว่า อาหารจานเดียวที่ทุกคนนั้นรู้จักกันดี มีปริมาณกี่แคลโลลี่กัน ตามนี้เลยครับ


พลังงานที่ได้รับจากการกิน “อาหารจานเดียว”

หลายๆท่านที่ใช้ชีวิตอยู่กับความเร่งรีบ และประทังชีวิตด้วยอาหารจานเดียวในแต่ละวัน อาจจะมีคำถามในใจว่า “อาหารที่ฉันทานเข้าไปนั้นมีพลังงานเท่าไหร่กัน” บางคนนั้นก็อากรู้ว่าอาหารจานเดียวแต่ละจานนั้นมีกี่แคลลอรี่ เพื่อที่จะเลือกทานอาหารนั้น ให้ได้ประโยชน์ และนี้คือเมนูอาหารจานเดียวที่เรารู้จักกันดี และเป็นที่นิยมในการรับประทาน มาดูกันว่าแต่ละเมนูนั้นมีกีแคลลอลี่ ดังนี้ 

MENU


ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่น้ำใส
ก๋วยเตี๋ยวราด
ข้าวผัดกระเพรากุ้ง
ข้าวผัดกระเพราไก่ไข่ดาว
ข้าวผัดกระเพราหมู
ข้าวขาหมู
ข้าวผัดคะน้าหมูกรอบ
ข้าวผัดสับปะรส
ข้าวมันไก่
ข้าวมันไก่ทอด

kCAL


350
400
540
630
580
690
670
335
585
695

MENU


ข้าวผัดอเมริกัน
ข้าวคลุกกะปิ
ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือ
ข้าวผัดแหนม
ข้าวยำปักษ์ใต้
ข้าวหมกไก่
ข้าวหน้าเป็ด
ข้าวหมูกระเทียม
ครีบซุปไก่
โจ๊กหมู

kCAL


790
410
605
610
180
540
495
525
160
160

นั้นก็เป็นตัวอย่างของอาหารจานเดียวที่เป็นที่นิยมของคนทั่วไป ที่พวกเราทั่วไปนั้นต่างก็ต้องเคยสั่งทานและสามารถพบได้ในร้านอาหารตามสั่งทั่วๆไป ซึ่งเรานั้นจะเห็นได้ว่าปริมาณแคลลอรี่ ของอาหารแต่ละจานนั้นก็มีปริมาณที่ค่อนข้างสูงพอสมควร ซึ่งแน่นอนว่าหากเรารู้จักรัปประทาน รู้จักจัดสรรหรือรู้จักการทานอาหารแต่ละอย่างควบคู่ไปกับผักผลไม้ ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใดๆต่อสุขภาพนั้นเอง


กินอาหารจานเดียวอย่างไร ให้สุขภาพดี กินดีเพื่อสุขภาพ

การเลือกรับประทานอาหารจานเดียว ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ควรประกอบด้วยสารอาหารต่างๆ ที่ให้คุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วนในหนึ่งจาน โดยควรที่จะมีสัดส่วนของสารอาหารต่างๆ ให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งสารอาหารเหล่านั้นก็ควรประกอบไปด้วย คาร์โบไฮเดรต ในปริมาณร้อยละ 50 ไขมัน ในปริมาณร้อยละ 30 และโปรตีน

ในปริมาณร้อยละ 20 และในส่วนของพลังงาน ที่เราจะได้รับจากการทานอาหารแต่ละประเภทนั้น ก็มีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศ โดยอาหารในกลุ่มไขมันนั้น จะให้พลังงานมากที่สุดเมื่อเทียบกับอาหารในกลุ่มของคาร์โบไฮเดรต หรือโปรตีน โดยเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณที่เท่าๆกันจะได้พลังงานแตกต่างกัน ดังนี้

คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 แคลอรี่ ไขมัน 1 กรัม ให้พลังงาน 9 แคลอรี่โ และปรตีน 1 กรัม ให้พลังงาน 4 แคลอรี่

อย่างไรก็ตามการที่เราๆนั้นบริโภคอาหารชนิดเดียวกันนั้น ก็อาจจะให้พลังงานที่ต่างกันออกไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่ใช้ในการปรุงรสของแต่ละร้าน ว่าใช้วัฒถุดิบชนิดไดในการปรุงรส และมีวิธีในการปรุงอาหารอย่างไร อีกทั้งยังขึ้นอยู่พฤติกรรมการทานอาหารของทุกท่านอีกด้วย อย่างเช่นการเติมเครื่องปรุง หรือการปรุงรสด้วยตนเองของท่าน

หากเติมเยอะยิ่งมาก ก็จะทําให้เรานั้นได้รับพลังงานเพิ่มมากขึ้นไปอีก  ซึ่งหากทุกท่านนั้นเลือกอาหารจานเดียว อย่างถูกต้องและเหมาะสม  นอกจากจะให้คุณค่าทางอาหารและ ให้พลังงานที่ดี อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และสะดวกในการรับประทานอาหารจานเดียวอีกด้วยนั้นเอง


อาหารจานเดียว ทานดีๆก็มีประโยชน์ ประหยัดและถูกหลักโภชนาการ

การบริโภคอาหารทุกชนิด ไม่เพียงแต่อาหารจานเดียว เราควรคํานึงถึงหลักโภชนาการ และความสมดุลของคุรค่าทางอาหารต่างๆ ทั้งพลังงาน สารอาหารทุกอย่างที่มี และเป่าหมายของผู้บริโภคในการควบคุมนําหนักของตนเอง ว่าผู้บริโภคนั้นต้องการควบคุมให้นําหนักของตนเองนั้นคงที่ เพิ่มขึ้น หรือลดลงอย่างไร โดยการเลือกบริโภคอาหารจานเดียวนั้น

น่าจะเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องทำ และควรพิจารณาพลังงาน และแคลลอรี่ที่ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่ได้รับจากไขมัน ให้มีความเหมาะสมกับที่ควรได้รับในร่างกายต่อวัน หากบริโภคอาหารที่มีไขมันสูงในมื้อใด ควรเพิ่มกิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงหรือออกกําาลังกายและเลือกบริโภคอาหารที่มีไขมันน้อยลงในมื้อถัดไป